TRENÉŘI

TRENÉŘI

       
Milan Jiří  Pavel Luděk
Robovský Vitvar Dobrovský Hejný
3 DAN   1 KYU   2 KYU   1 KYU
     
Lucie Michaela Štěpán  Lukáš
Chaloupková Chaloupková Benca  Komínek
1 KYU    1 KYU    3 DAN    1 DAN