TRENÉŘI

TRENÉŘI

       
Milan Jiří  Pavel Luděk
Robovský Vitvar Dobrovský Hejný
3 DAN   1 KYU   2 KYU   1 KYU
       
Lucie Michaela Štěpán
Chaloupková Chaloupková Benca
1 KYU    1 KYU    3 DAN